Jak działa

Marketing szeptany

Marketing szeptany to nic innego jak wszelkiego rodzaju akcje marketingowe, mające za zadanie trafienie z wiadomością marketingową do grupy potencjalnych klientów bezpośrednio, które jednocześnie będą też sprawiały wrażenie, jakby były jedynie spontanicznym przekazem werbalnym. Marketing internetowy jako kanał do przekazywania informacji wykorzystuje dyskusje bezpośrednie oraz opowiadania.
Marketing szeptany
Marketing internetowy często przebiera przeróżne formy i rodzaje, wykorzystując różnorakie strategie, zatem agencja zajmująca się tym musi być na wysokim poziomie. Przykładem takiej strategii niech będzie wywołanie wśród ludzi dyskusji na temat produktu, którego dotyczy akcja marketingowa. Prowadzi to do interakcji użytkowników produktu i ludzi, będących potencjalnymi przyszłymi użytkownikami. Dyskusje na temat tego produktu przekładają się na wzmocnienie przekazu marketingowego – o produkcie więcej się mówi, jest popularniejszy. Czasami nazywa się to robieniem szumu lub buzz marketing (ang. buzz znaczy szum). Takie określenie jest używane w ramach działań mających na celu zrealizowanie danej strategii oraz w stosunku do efektów, którymi jest ustabilizowanie pozytywnej opinii o produkcie. Z kolei marketing wirusowy to techniki, które wykorzystują powstałe wcześniej sieci społeczne, by uzyskać jakieś cele marketingowe. Takie efekty uzyskuje się przez wywoływanie samopowtarzających się procesów społecznych, których sposób rozprzestrzeniania się jest podobny do wirusów. Nie można jednam mylić marketingu szeptanego z czymś złym, choć często jest kojarzony z manipulowaniem odbiorcami, to wiele osób wykorzystuje go do dobrych celów. Ważnym zagadnieniem tego typu jest również agencja marketing internetowy zatem:

Warto zapoznać się z agencja marketing internetowy